top of page

Hi, ik ben Stephan.
Strategie Consultant, OGSM expert & gecertificeerd teamcoach. 

Stephan_04 copy.jpeg

Naast mijn ervaring met het opstellen strategische plannen (OGSM) en uitgebreide management & HR ervaring, ben ik gecertificeerd en ervaren teamcoach.

Mijn kracht ligt in het verder brengen van teams op zowel functionele aspecten (de inhoud) als op samenwerking: en vooral de combinatie van beide.

Over mij

MIJN diensten.

OGSM

OGSM (strategisch meerjaren plan)

 

Doel

Een gedragen, inhoudelijk sterk plan voor de langere termijn (2 tot max 4 jaar) waarin wij de ambitie van jouw organisatie tot op activiteitenniveau uitwerken.

 

Aanpak

Het opstellen van een OGSM doen we in totaal 1,5 dag in workshop vorm met jouw DT of MT.

  1. Een dagdeel besteden we met het team aan het opstellen van een POWER SWOT. Dit is een SWOT analyse waarbij werken naar de 3 belangrijkste punten per onderdeel. De 3 belangrijkste sterkten, de 3 belangrijkste zwakten, de 3 belangrijkste kansen en tenslotte de 3 belangrijkste bedreigingen. Deze SWOT dient als input voor het plan dat wij later gaan opstellen. 

  2. Vervolgens maken we in dag 2 (1 volledige dag) het OGSM met het team.

Coaching

Coaching bij uitvoering van het plan

Doel

Een succesvolle uitvoering van het plan 

Ieder goed plan valt of staat met goede uitvoering. Helaas neemt in veel gevallen de waan van de dag het toch (weer) over. 

 

Aanpak

Om te borgen dat het plan ook echt tot succes gaat leiden, gaan we in 3 sessies van 2 uur met het voltallig team de follow up borgen. Dat doen we middels een coachend proces waarbij het doel is dat het team wordt aangezet tot effectief gedrag om het plan te realiseren. Mijn overtuiging is dat cóaching het meest effectief is als het wordt ingezet bij het behalen van een concreet doel en niet als “losstaande” interventie. Daarom zal de coaching zich niet zozeer richten op het zijn van “een team” of een gedragsdoelstelling, maar vooral op wat is er nodig is (van wie en welke context) om onze doelen (uit het OGSM) te behalen.

Services
Let's Talk

The key is not to prioritize
what is on your schedule,
but to schedule your priorities

Stephen Covey

bottom of page